Topicuri > SOL, SUBSOL

tipareste trimite pe mail

 Date situri potential contaminate

Detalii

Autor: APM Botoşani,
Adăugat: 2010-08-10 14:49:29
Ultima actualizare: 2014-04-30 14:30:30

     În conformitate cu prevederile HG 1408/2007 care reglementează modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului în scopul identificării prejudiciilor aduse acestora şi stabilirii responsabilităţilor pentru refacerea mediului geologic:

     - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului îi revine obligaţia de a realiza identificarea preliminară a siturilor contaminate, prin instituţiile din subordine, pe baza chestionarelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale HG 1408/2007, a documentaţiei existente pentru actul de reglementare emis şi a rapoartelor anuale efectuate de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice.

     În cursul anului 2008 au fost realizate acţiuni în scopul identificării preliminare a siturilor contaminate. În acest scop, potrivit prevederilor articolului 9, alineatul 1 al hotărârii de guvern mai sus numite, precum şi la solicitarea ANPM, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botosani  a transmis chestionarele menţionate unui număr de 176 de operatori economici şi 78 primării. Chestionarele completate ( 89 de la operatorii economici şi 51 de la primăriile care au răspuns solicitărilor) au fost verificate şi completate de APM Botosani şi au fost transmise Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului.

     Etapa de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, pentru siturile potenţial a fi contaminate precum şi pentru siturile care vor fi incluse în cele două liste menţionate mai sus, se va realiza după aprobarea acestora, şi în conformitate cu prevederile „Ghidului Tehnic privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului” care urmează a fi aprobat prin ordin comun al Ministrului Mediului, Ministrul Finanţelor şi Ministrul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

     Pentru a inventaria siturile contaminate a fost elaborată o  bază de date „on-line”, accesibilă pe site-ul ANPM, secţiunea „Inventar Naţional, situri contaminate – faza pilot”, în care agenţiile teritoriale pentru protecţia mediului vor completa date privind siturile potenţial contaminate, în urma analizării şi evaluării informaţiilor deţinute de APM Botosani (în cadrul documentaţiilor depuse de titularii de activităţi pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor de mediu şi  a chestionarelor privind siturile potenţial contaminate).

     Dupa evaluarea chestionarelor si verificarea datelor analitice referitoare la contaminarea elementelor de mediu aer, ape de suprafaţă/ape subterane şi sol prezente în rapoartele la bilanţul de mediu de nivel II, eventual  în rapoartele de amplasament, precum si a sesizarilor din teren, au fost identificate 14 situri potential contaminate/contaminate. Tabelul a fost trimis catre ARPM Bacau pentru verificare si confirmare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.