Legislatie orizontala

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Descriere

Detalii

Autor: APM Botoşani,
Adăugat: 2010-09-09 13:08:26
Ultima actualizare: 2014-05-07 13:14:10

Directiva 85/337/CEE modificata prin Directivele 97/11/CE si 2003/35/CE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Transpunere

  • HG nr. 1213/6.09.2006 (MO nr. 802/25.09.2006) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private;

Implementare

  • OM nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;
  • OM nr. 210 din 25 martie 2004 privind modificarea Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;
  • OM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului

Transpunere

  • HG nr. 1076/08.07.2004 (MO nr. 707 din 05.08.2004) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţia de mediu, care înlocuieşte Directiva Consiliului 90/313/CEE

Transpunere

  • HG nr. 878/2005 privind accesul liber la informaţia privind mediul;
  • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.

Implementare

  • HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.