Laboratoare

tipareste trimite pe mail

 Descriere

Detalii

Autor: APM Botoşani,
Adăugat: 2012-01-11 12:15:52
Ultima actualizare: 2014-02-26 14:11:52

Laboratorul APM Botoşani funcţionează din 1976, odata cu înfiinţarea Oficiului de Gospodarire a Apelor Botoşani, ca Laborator de analize ape uzate.

Urmare a dezvoltării problematicii de mediu, laboratorul şi-a extins activitatea, pe lângă analize de ape, efectuează analize pe probe de aer, sol, precipitaţii dezvoltandu-se permanent atât sub aspectul gamei de indicatori determinaţi cât şi a spaţiilor destinate, a dotării cu echipamente şi a instruirii personalului.

În acest moment funcţionează ca Laborator de analize de mediu, în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului avand următoarele atribuţii:

- efectuează prelevări şi încercări în domeniile: aerului şi calităţii precipitaţiilor, radioactivitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol, vegetaţie), nivel de zgomot ambiant, poluare rezultată din gestionarea deşeurilor şi aplică măsurile prevederilor din legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;

-  efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului;

-  asigură prestarea unor servicii de laborator la solicitări externe sau interne (servicii şi compartimente din APM), în domeniile sale de competenţă;

-  implementează şi respectă legislaţia naţională armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare şi referenţialele în vigoare, în toate activităţile de prelevare/măsurare/încercare desfăşurate;

-   participă la programele de intercomparare laboratoare, la nivel naţional şi internaţional;

-   asigură informaţiile necesare actualizării bazelor de date privind monitorizarea factorilor de mediu;

-   participă la instruirile organizate de către ANPM sau de alte instituţii abilitate;

-  răspunde, în limita competenţei, la sesizări primite de la persoane fizice şi juridice şi asigură suportul tehnic la soluţionările notificărilor primite de către APM, ANPM,

-  asigură furnizarea datelor şi informaţiilor necesare realizării informării publicului cu privire la calitatea mediului, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

-   susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.