Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani a fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 şi Ordinului Ministerului Mediului nr. 11/1990.

  În prezent, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotărârii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2010, precum şi a altor acte normative aplicabile.

A.P.M. Botoşani este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botosani îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,  respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

 Contact:

Adresa: B-dul Eminescu, nr. 44, Botosani
Telefon: 0231 584 135
Fax: 0231 584 139
Web: http://apmbt.anpm.ro
Cod fiscal: 3372521
Cont tarife mediu: RO44TREZ1165032XXX000377

Program de funcţionare:
Luni - Joi: 08.00 - 16.30
Vineri : 08.00 - 14.00

Program de audiente Director Executiv:
Luni - Joi: 10.00 - 14.00

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.